Sauna ja sydänterveys -projekti selvittää saunan vaikutuksia elimistössä

6.10.2017

Viime vuosina on havaittu säännöllisen saunomisen olevan yhteydessä alhaisempaan sydän- ja verisuonisairauksien, muistisairauksien ja verenpainetaudin riskiin. Uraauurtavat tulokset saatiin Itä-Suomen yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -väestötutkimuksesta.

Meneillään olevassa Sauna ja sydänterveys -tutkimusprojektissa selvitetään tarkemmin koeolosuhteissa, millaisten mekanismien kautta saunominen suojaa elimistöä. Kiinnostuksen kohteena ovat 30 minuutin saunomisen tuottamat verisuonten joustavuuden, autonomisen hermoston toiminnan, verenpaineen ja veriarvojen muutokset.

Terveelliset elintavat ovat keskeisin keino vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen, hyvinvointiin sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta ja terveelliset elintavat edistävät sydänterveyttä ja ennaltaehkäisevät sairastumista, mutta kaikkia riski- ja suojatekijöitä ei vielä tunneta. Väestötutkimuksen mukaan myös säännöllinen saunominen vähentää sydänsairauksia ja suojaa sydänperäiseltä äkkikuolemalta. Saunomisen sydänterveyttä edistävistä fysiologisista mekanismeista tarvitaan kuitenkin kokeelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa.

Sauna ja sydänterveys -projektissa toteutettu kokeellinen tutkimus tuottaa tietoa koehenkilöiden elimistössä ilmenevistä muutoksista saunomisen aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on selvittää verisuonten joustavuuden, sykevälivaihtelun lisääntymisen ja verenpaineen laskun osuutta saunomisen tuottamissa terveyshyödyissä. Tutkimuksessa suonen joustavuus mitataan kaula- ja reisivaltimolta ennen saunaa, saunan jälkeen ja 30 minuutin palautumisen jälkeen. Myös verenpaineen ja veriarvojen muutokset mitataan kokeen aikana. Koehenkilöt käyttävät lisäksi sykevälivaihtelun tallentavaa sykemittaria. Sykevälivaihtelu kertoo autonomisen hermoston muutoksista. Esimerkiksi stressiin liittyy pieni sykevälivaihtelu, jolla on aiemmassa tutkimuksessa havaittu yhteys lisääntyneeseen sydäntapahtumien riskiin.

Tutkimukseen on osallistunut 100 Pihlajalinnan asiakasta. Osallistujien keski-ikä on 51 vuotta. Osallistujien taustatiedot on kattavasti kerätty kyselyin ja haastatteluin. Osallistujien fyysinen kunto on testattu rasituskokeella.    

Tekesin rahoittaman tutkimuksen toteuttaa monitieteinen ja kansainvälisesti verkottunut Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä. Projektissa ovat mukana Harvia Oy, Velha Oy, Pihlajalinna, Fintravel Oy ja Suomen Saunakulttuuri Ry.

Lisätiedot:

Professori, kardiologian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto, Jari Laukkanen 050 5053013. Email: jariantero.laukkanen@uef.fi

Johtaja, tutkimus- ja tuotekehitys, Timo Harvia, Harvia Oy p. 040 5917153 email: timo.harvia@harvia.fi

Aluejohtaja Sanna Poikonen, Pihlajalinna p.0400 902 500. email: sanna.poikonen@pihlajalinna.fi

Linkit alkuperäisjulkaisuihin:

Laukkanen T, Khan H, Zaccardi F, Laukkanen JA. Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events. JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187 http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2130724

Laukkanen T, Kunutsor S, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna bathing is inversely associated with dementia and Alzheimer's disease in middle-aged Finnish men. Age and Ageing, Volume 46, Issue 2, 1 March 2017, Pages 245–249 https://doi.org/10.1093/ageing/afw212

Zaccardi F, Laukkanen T, Willeit P, Kunutsor SK, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna Bathing and Incident Hypertension: A Prospective Cohort Study. Am J Hypertens. 2017 Jun 13. doi: 10.1093/ajh/hpx102. [Epub ahead of print] https://doi.org/10.1093/ajh/hpx102