Seuran hallitus päätti uudistaa Väinölänniemen saunavuoroja uusilla aukioloajoilla

9.4.2021

Maaliskuun lopulla seuran hallitus päätti lisätä saunavuoroja joka päivälle. Kyseessä on kokeilu, joka kestää kevätkauden 2021 loppuun. Kokeilun tarkoituksena on purkaa ruuhkia, joita on syntynyt saunailtoihin, joita on ollut aikaisemmin jäsen määrään nähden suppeasti. Tarkoituksena on purkaa myös ruuhkaa Sorsasalon toimipisteestä, kun jäsenet jakautuvat tasaisemmin kumpaankin toimipisteeseen.

 

Enemmän tilaa, enemmän mukavuutta

 

Hallitus teetti jäsentyytyväisyyskyselyn aikaisemmin tänä vuonna ja sen pohjalta pystyttiin toteamaan, että suuri osa kyselyyn vastanneista toivoi Väinölänniemelle lisää saunavuoroja ja ratkaisua liian pieniin tiloihin. Tilat ovat olleet erittäin ahtaat saunavuoroiltoina ja Koronatilanteen takia on ensiarvoisen tärkeää, että ruuhkatilanteita pienissä tiloissa ei pääsisi syntymään. Vastaavasti ruuhkaa on myös muodostunut Sorsasaloon iltoina, jolloin Väinölänniemellä ei ole ollut saunavuoroja. Ratkaisun tarkoitus siis helpottaa kummakin toimipisteen toimintaa ja turvallisuutta.

Ongelmanratkaisu ei ollut helppo, sillä osa jäsenistä kokee, etteivät he voi käydä samaan aikaan uimassa, kun on saunavuoroja. Pääsyy tähän on ollut se, että saunavuorojen aikana pukuhuoneeseen muodostuu tavallista enemmän kosteutta. Tämän kokeilun tarkoituksena on myös vähentää tätä ongelmaa: kun aikaisempia ruuhkia ei pääse syntymään, ei myöskään kosteutta pääse samassa mittakaavassa syntymään. Nyt uimarit, jotka eivät käytä saunaa uimareissullaan voisivat päästä näin useampana iltana uimaan, eikä heidän tarvitsisi käydä vain tiettyinä iltoina uimassa, kuten aikaisemmin.

Toimintamme pohjana on aina talviuinnin harrastamisen edistäminen ja mahdollistaminen mahdollisimman monelle seuranjäsenelle. Hallitus toivookin nyt jokaisen tarkastelevan omia tottumuksiaan ja ymmärtävän, että jäsenmäärän jatkuvasti kasvaessa on toimintaa pakko uudistaa. Muutokset vaativat aina joustoa, eikä vallitseva Koronatilanne helpota asiaa, vaan vaatii ihan omanlaista toiminnanmuutosta.

Aikaisemmin viittaamaani jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia on tarkoitus käsitellä kevätkokouksessa. Kevätkokous on päätetty siirtää tuonnemmaksi kesään, jotta se olisi mahdollisimman turvallista järjestää. Toivomme siis kärsivällisyyttä ja luottamusta siitä, että työskentelemme jatkuvasti seuran parhaaksi. Varsinkin nyt ennen Väinölänniemen remonttia, on hyväksyttävä se, ettei tilat palvele siten kuin niiden tarkoitus olisi. Tilojen ongelmat koskettavat meitä kaikkia tällä hetkellä ja hallitus tarkastelee Väinölänniemen tilannetta herkällä korvalla, ennen kuin määrittelemme ensi syksyn toimintatapoja.

Toivomme, että näillä tekemillämme muutoksilla saamme aikaan edistystä ja onnistumme parantamaan seuran toimintaa ja harrastusmahdollisuutta Kuopiossa. Olen ollut kiitollinen siitä miten upeita ihmisiä meillä seurassa harrastaa ja miten paljon tukea olen saanut teiltä. Avoimet keskustelut Facebookissa antavat joskus vääristyneen kuvan toiminnasta, joka on pääsääntöisesti positiivista. Kaikenlainen keskustelu on tervetullutta ja mielipiteitä saa olla yhdessä tai erikseen, joten annetaan jokaisen kukkasen kukkia ja kastellaan tervettä ja positiivista ilmapiiriä mikä meillä valitsee.

Puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa toivottaa oikein hyvää kevättä ja nautinnollisia uintireissuja.

Johanna Alastalo

Puheenjohtaja,

Kuopion Talviuimarit ry