Muistakaa huomioida turvavälit!

19.2.2021


Hyvät talviuimarit, muistakaa nämä rajoitukset, jotta meidän ei tarvitse sulkea saunoja ja pukuhuoneita.

Nämä ovat viranomaisten kanssa laaditut ohjeet meidän seuratoiminnalle, muussa tapauksessa toimintamme voidaan lakkauttaa.

Toistuvasti näitä sääntöjä rikkovat voivat saada huomautuksen ja pahimmassa tapauksessa heidät joudutaan erottamaan seurasta, jotta heidän toimintansa ei lakkauta koko seuran toimintaa.

Jaksaa jaksaa, vaikka ei jaksakaan! Joskus nämä rajoitukset vielä loppuvat, mutta nyt tarvitaan sitkeyttä ja tahtotilaa, jotta seura voi jatkaa toimintaansa edes jotenkin.